Naast het werken op de SEH, waarin je gestimuleerd wordt steeds moeilijker casuïstiek zelfstandig op te lossen, willen we de AIOS graag extra begeleiden in 4 domeinen: de 4 leerlijnen.

Elke leerlijn start met een kennismakingsgesprek met het verantwoordelijk staflid. Er wordt gewerkt met in ieder geval 1. een portfolio 2. regelmatig terugkerende multidisciplinaire besprekingen. 3. Gesprekken gericht op specifieke voortgang. De opleider is verantwoordelijk dat er voldoende progressie behaald is op deze terreinen. 

 • Leerlijn Toxicologie (Gresnigt)
 • Leerlijn Critical care (Scott)
 • Leerlijn Spoedechografie (Rebel) 
 • Leerlijn acute beschouwende geneeskunde (Schouten, Rebel)


Leerlijn Toxicologie 

De AIOS voert een kennismakings- en startgesprek met de begeleider Femke Gresnigt, In dit gesprek wordt de planning gemaakt voor de volgende zaken

 1. Een startbijeenkomst met alle AIOS waarin aandacht is voor de basics van toxicologie. Welke protocollen en bronnen zijn er. Wat pak je als eerste aan. Wat is lokaal belangrijk etc.
 2. Het bijhouden van een portfolio
 3. Het plannen van regelmatige bijeenkomsten met alle AIOS waarin casuistiek besproken wordt 
 4. De AIOS zal minstens 3x docent zijn bij de SIMTOX dagen
 5. De AIOS is aanwezig en betrokken bij de TOX besprekingen 4x per jaar

Leerlijn Critical Care

De AIOS voert een kennismakings- en startgesprek met de begeleider Sean Scott, In dit gesprek wordt de planning gemaakt voor de volgende zaken

 1. Een startbijeenkomst met alle AIOS waarin aandacht is voor de basics van critical care. Welke protocollen en bronnen zijn er. Wat pak je als eerste aan. Wat is lokaal belangrijk etc. Hoe zorg je dat je je rol goed kan opeisen. Wat is belangrijk in de multidisciplinaire samenwerking. 
 2. Het bijhouden van een portfolio
 3. Het plannen van regelmatige bijeenkomsten met alle AIOS waarin casuistiek besproken wordt idealiter gekoppeld aan 4: 
 4. Elke maand krijgt de AIOS critical care SIM training verzorgd door de fellows. Standaard 1e maandag van de maand, 1200-1500 locatie Oost SIM ruimte. Jaarschema gemaakt door Sean. AIOS staan die dag ingeroosterd voor een boventallige dag dienst of een late dienst. 
 5. De AIOS zal minstens 2x docent zijn voor luchtwegtrainingen aan de ANIOS
 6. De AIOS is aanwezig en betrokken bij de critical care besprekingen

Leerlijn Spoedechografie

De AIOS voert een kennismakings- en startgesprek met de begeleider (Kreeft), In dit gesprek wordt de planning gemaakt voor de volgende zaken

 1. Een startbijeenkomst met alle AIOS waarin aandacht is voor de basics van spoedechografie Welke protocollen en bronnen zijn er. Wat pak je als eerste aan. Wat is lokaal belangrijk etc. Hoe zorg je dat je je rol goed kan opeisen. Wat is belangrijk in de multidisciplinaire samenwerking. 
 2. Het bijhouden van een portfolio
 3. De AIOS is betrokken bij de CUSP meetings, en presenteert regelmatig eigen casuistiek

Leerlijn Acuut beschouwend

De AIOS voert een kennismakings- en startgesprek met de begeleider Ineke Schouten, In dit gesprek wordt de planning gemaakt voor de volgende zaken

 1. Een startbijeenkomst met alle AIOS waarin aandacht is voor de basics van acute beschouwende geneeskunde. Welke protocollen en bronnen zijn er. Wat pak je als eerste aan. Wat is lokaal belangrijk etc. Hoe zorg je dat je je rol goed kan opeisen. Wat is belangrijk in de multidisciplinaire samenwerking. 
 2. 2 weken boventallig op de SEH patienten zien met focus op beschouwende geneeskunde waarin de basis wordt gelegd voor samenwerking met de acute internisten. Tijdens het SEH werk, probeert de AIOS daar waar mogelijk en zinvol de acute internist te betrekken bij besluitvorming en hiermee worden zoveel mogelijk leerdoelen ingevuld.
 3. Maandelijkse deelname aan de JAM sessies

Verplichte opleidingsactiviteiten

De AIOS zal de stap moeten gaan zitten van bijna bekwaam naar bekwaam. Hiertoe is het van groot belang dat de AIOS zich profileert in multidisciplinaire besprekingen. We gaan ervan uit dat de AIOS actief meedoen (aanwezig zijn en op gezette tijden meepresenteren) aan de volgende besprekingen

 1. De JAM sessie (acute interne geneeskunde en SEH)
 2. De Cusp (spoedechografie)
 3. De ICU bespreking (ICU en SEH)
 4. De Toxicologie bespreking (SEH, interne, ICU en psychiatrie)