De AIOS SEH (of soms ANIOS SEH) kan tijdens de opleiding werken aan bekwaamverklaringen. Al deze bekwaamverklaringen samen maken nog geen SEH arts, echter: de gedachte is dat als je een AIOS goed toetst en bekwaam verklaart op een groot deel van het werkveld, deze zelf in staat geacht moet worden de niet getoetste, maar wel belangrijke stof zich eigen te maken.

Kortom, de AIOS gebruikt de opleidingstijd voor het verzamelen van ‘EPA’s’. De AIOS gebruikt het overzicht om zich te oriënteren op alles wat noodzakelijk is om een EPA aan te vragen. Wanneer de AIOS denkt zelfstandig te kunnen gaan werken binnen een van de domeinen van de EPA én alle noodzakelijke stappen heeft doorlopen, vraagt de AIOS de bekwaamverklaring aan bij de opleider.

Het tijdspad is ongeveer als volgt

1e opleidingsjaar: EPA Laag-complex en EPA Hoog-complex deel I

2e opleidingsjaar: werken aan EPA Hoog-complex en Kritiek ziek, EPA Wetenschap

3e opleidingsjaar: EPA Hoog complex deel II en werken aan EPA Kritiek ziek

Fase daarna / fellowship: EPA Kritiek ziek afronden, EPA Opleiden, EPA Organiseren