Spoedechografie is een vast onderdeel van het werken op de SEH. We hebben duidelijke afspraken hierover gemaakt om te zorgen voor kwaliteit en patiƫntveiligheid. Spoedechografie wordt alleen verricht wanneer er duidelijke supervisie is van een daartoe bekwaam persoon. In praktijk een SEH arts. In voorkomende gevallen kan ook een ervaren AIOS die het echo supervisorexamen reeds gehaald heeft superviseren en een cardioloog of radioloog kan binnen de eigen expertise ook als supervisor optreden.

Wanneer spoedechografie uitgevoerd wordt, worden de beelden opgeslagen in het EPD, hiertoe wordt een order geplaatst in EPIC en worden de beelden top het apparaat gekoppeld aan de patient. Er wordt altijd verslaglegging gedaan van de beelden die gemaakt zijn, waarbij de volgende zaken belangrijk zijn. Het is duidelijk dat het een spoed-echo of quick-look echo betrof. Het is duidelijk welke SEH arts de beelden beoordeeld heeft. De verslaglegging betreft expliciet alleen die bevindingen die reƫlerwijs beoordeeld konden worden. Woorden als geen bijzonderheden, of normaal worden vermeden.

Er is een terugkerende echo bespreking waarin afwisselend ruimte is voor verdieping en kwaliteit.

Er is een duidelijke relatie met de radioloog. Bij onduidelijke mogelijk afwijkende beelden die niet door ons voldoende beoordeeld kunnen worden, zorgen we voor een zorgvuldige herbeoordeling door de radioloog, ter plekke of tenminste poliklinisch.