Cmua

 
 

Spoedeisende geneeskunde is een (in Nederland) nieuw vakgebied dat zich vanuit het o.a. het OLVG als pioniersziekenhuis ontwikkeld heeft. De Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) voert intensieve besprekingen op allerlei niveaus om dit vakgebied op de kaart te zetten. Enkele jaren geleden is er een Position paper geschreven waarin een gedetailleerde omschrijving wordt gegeven van het werkterrein van de SEH-arts. in 2007 werd er een curriculum gevormd waarmee de vereniging

haar opleiding kwalitatief onderbouwt. Op 14 oktober 2008 werd middels het 'specifiek besluit spoedeisende geneeskunde' het vakgebied (van de SEH arts) erkend. Het is een 'profiel'-erkenning die de SEH arts de gelegenheid moet geven uit te groeien

tot specialist. Inmiddels kwam er een nieuwere versie uit van het curriculum. Recentelijk heeft de vereniging zich uitgesproken over een nieuwe stap in de richting van een erkenning als specialismen. Alle opleidingen hebben een SEH arts als formele opleider nodig, en er wordt gestreeft naar een verlengde opleiding.

Links  

Historie ontwikkeling Spoedeisende geneeskunde                                                                                             

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp artsen

Het curriculum (2008)

Spoedeisende geneeskunde


    ALGEMEEN 

    Home

    Spoedeisende geneeskunde

    Covid 19 / Corona

    Literatuur & Links

    NIV

    Spoedechografie

    Wetenschap


    OPLEIDING

    Inwerken

    Opleiding SEH

    OOR AMS-BEV

    Onderwijs