Cmua

 

Het overdrachts-document

  1. -PDF

  2. -Pages

  3. -WordOverzicht EPA’s

  1. -Overzicht vorderingen EPA’s (3 jarig curriculum)
De bekwaamheidsverklaring van een EPA

Spelregels Algemeen

Laag-complexe zorg

Hoog-compleze zorg (intiele fase)

Hoog-complexe zorg (definitieve fase)

Kritiek zieke patient (niveau 3)

Kritiek zieke patient (niveau 4)Toetsen van begrip

VOOR AIOS

  1. -VIVA Formulier (voorheen Case based discussie)

VOOR FELLOWS

  1. -Case based discussie formulier

Landelijk opleidingsplan

Opleidingsplan 2008

Opleidingsplan revisie 2014

Opleidingsplan (CONCEPT 2019)  <- EPA’s
Het regionale opleidingsplan

volgt....


Het lokale opleidingsplan

RKZ

AMC
OLVGIn onze opleidingsregio wordt actief samengewerkt om, gebruik makend van onze sterke kanten, de best mogelijke opleiding voor SEH AIOS te bouwen. De combinatie van een groot academisch traumacentrum, een klein perifeer centrum met lange traditie in het opleiden, en een groot binnenstadsziekenhuis maakt dat we het beste van alle soorten acute zorg kunnen aanbieden. Hieronder vindt u de informatie en documenten die horen bij de regionale opleiding

De OOR Amsterdam - Beverwijk

    ALGEMEEN 

    Home

    Spoedeisende geneeskunde

    Covid 19 / Corona

    Literatuur & Links

    NIV

    Spoedechografie

    Wetenschap


    OPLEIDING

    Inwerken

    Opleiding SEH

    OOR AMS-BEV

    Onderwijs